url odkaz pro gpxmapy.cz


příklad:
https://gpxmapy.cz/index.html?&x1=14.184864&y1=50.076947&x2=14.738279&y2=50.083598&n2=St%C5%99edo%C4%8Desk%C3%BD%20kraj&x3=14.455896&y3=49.976509

WayPoint 1:
● &x1=X souřadnice (LON)
● &y1=Y souřadnice (LAT)
● &n1=název - volitelný

WayPoint 2:
● &x2=X souřadnice (LON)
● &y2=Y souřadnice (LAT)
● &n2=název - volitelný
atd.

V příkladu je název pro WayPoint č.2: "Středočeský kraj" ● &n2=St%C5%99edo%C4%8Desk%C3%BD%20kraj
kódování pro url

● počet desetinných míst LAT/LON je libovolný, více jak 6 web zaokrouhlí na 6
● odkaz může mít maximální délku, není to jednotné napříč systémy, 100% by mělo fungovat cca max 2000 znaků.
● V Chrome mám odzkoušeno max 5436 znaků. Příklad zde má 145 znaků, počítá se vše, např. mezera "%20" jsou 3 znaky
● Mezeru "%20" lze nahradit symbolem "+"
● proměnné (&x1= atd.) mohou být v odkazu v libovolném pořadí, web nejprve celý odkaz načte do paměti a pak se to prohledává.
   Hledá se x1 a y1, pokud jsou, vytvoří se wpt, a k němu se hledá n1 - pokud je, přidá se název, jinak je wpt "no name"
   Takto se to opakuje, dokud jsou nalezeny v přirozeném pořadí čísla u xy.XML schema gpxmapy.cz


example:
**************************************
<gpx creator="gpxmapy.cz" xmlns="www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" xmlns:gpxmapy="gpxmapy.cz/formats.html">
  <trk><name>frame [1]</name>
    <extensions>
      <gpxmapy:trkAttributes color="white" width="4" opacity="80" dasharray="10 20"/>
      <gpxmapy:rectangle center_lat="49.9264514" center_lon="15.6126099" x_half="0.7388306" y_half="0.4323203" angle="12.027"/>
      <gpxmapy:rectangleImg name="xxx.png" opacity="0.5" hue="60" mirror="XY"/>
    </extensions>
    <trkseg>
      <trkpt lat="50.250172" lon="14.750065"></trkpt>
      <trkpt lat="50.448392" lon="16.19529"></trkpt>
      <trkpt lat="49.602731" lon="16.475155"></trkpt>
      <trkpt lat="49.40451" lon="15.029929"></trkpt>
      <trkpt lat="50.250172" lon="14.750065"></trkpt>
    </trkseg>
  </trk>
 <wpt lat="50.123456" lon="15.123456"><name>no name</name><extensions><gpxmapy:wptAttributes color="#1c9cff" dimension="16" opacity="70"/></extensions></wpt>
</gpx>
**************************************

<gpxmapy:trkAttributes ...attributes> - color, width, opacity, dashArray track
● color="#ff0000" - all value color format Javascript
● width="20" - integer width value in pixels this track
● opacity="80" - integer opacity value in % this track
● dasharray="10 20" - string dashArray value this track - a space-separated string of integers
dashArray

<gpxmapy:wptAttributes ...attributes> - color, dimension, opacity WayPoint
● color="#ff0000" - all value color format Javascript
● width="16" - diameter value in pixels this wpt
● opacity="70" - 10 to 100 are opacity percentages, 1 to 9 are perimeter pixels

<gpxmapy:rectangle ...attributes> - rectangle tag & attributes - frame
● rectangle center LAT(Y) & LON(X)
● xy_half - vector & long
● angle - rotation value 0 to 360°

<gpxmapy:rectangleImg ...attributes> - image tag & attributes
● name="xxx.png" - file name with extension
● or: name="png/insertImage/arrow_green.png" - default shapes
● opacity="0.5" - value 0 to 1
● hue="60" - value 0 to 360° - hue-rotation image
● mirror="" ● mirror="X" ● mirror="Y" ● mirror="XY"
no image in rectangle = no gpxmapy:rectangleImg tag