Novinky od 3.6.2024:

✔ web již nenačítá script původního API - načtení webu je rychlejší !

po naprogramování i elevace z nového API již nemá celý dlouhý kód původního API využití
web ho již používal pouze pro tvorbu url odkazů (především otevírání plánu v novém okně Mapy.cz)
tyto původní url odkazy ale nejsou závislé na API, a dají se vytvořit i bez původního scriptu

✔ vybrané WayPointy lze hromadně propojit do stopy (nebo plánu ❮rte❯)

✔ je na to nová položka v hlavním menu pod tlačítkem WayPointy
● pokud na ni kliknete bez vybraných WPT, tak je tam popis, že lze použít i původní postup:
   pokud budete vybírat WPT jednotlivě kvůli pořadí, lze použít postup, který je na webu již dlouho:
   zvolíte "nová stopa" a body stopy klikáte na dané WayPoitny, najetí na WPT ukáže bílý bod, že dojde k převzetí souřadnic
● nově je bod najetí na WPT bílý, původně byl žlutý -- to ale kolidovalo s tím, že po přichycení stopy k jiné stopě (nebo i WPT)
   je náhledový bodík stopy bílý, zatímco bodík jen v mapě je žlutý; je to tedy sjednoceno - bílá znamená převzaté souřadnice
body nové stopy nově přebírají i ❮name❯ WayPointu, pokud následně vytvoříte ❮rte❯ plán pro navigaci, bude obsahovat názvy
   názvy jsou vidět ve výškovém profilu (máte-li v něm zapnuto "zobrazit další značky")
   názvy budou i ve standardní ❮trk❯ stopě, u jednotlivých bodů stopy

✔ pokud v nové stopě nepoužijete Routování, jsou v "dokončit" dva akcepty - nově přímo ❮rte❯

● má to ještě jednu podmínku: max počet bodů stopy musí být do 250ti
pokud Rotování použijete, je v akceptu možnost vytvoření i ❮rte❯ stopy zároveň s ❮trk❯ stopou, to je na webu dlouho
pokud chcete jen vytvořit ❮rte❯ stopu (plán) bez použití Routování, je to nyní možné přímo v akceptu
dříve šla akceptovat jen ❮trk❯ stopa a na ❮rte❯ plán se musela následně převádět

✘ volba vrstvy s názvy pro letecké podklady je vyřazena z localStorage

zaškrtávátko není zelené a defaultně je volba vypnutá
pro "běžný průzkum terénu" při tvorbě plánu nejsou popisy na letecké mapě potřeba, spíš se pletou
pokud je to zapnuto, pak letecká mapa (zbytečně) načítá 2x více mapových dlaždic, což je nežádoucí
potřebujete-li tedy na letecké mapě popisy, jednoduše si je zapněte; musíte ale po každém puštění webu

Novinky od 29.5.2024:

✔ práci na nové stopě lze automaticky průběžně ukládat do paměti (localStorage)

✔ v okně nové stopy je nové zatržítko, kterým lze ukládání zapnout
   jakmile pak budete mít min. 2 body tvorby, tak se tvorba automaticky ukládá při každé změně
✔ v hlavním menu je pak vedle tlačítka nová stopa zelené tlačítko play, kterým se tvorba obnoví
✔ vzhledem k tomu, že je to paměť prohlížeče, lze práci obnovit i po zavření prohlížeče, třeba nějaký další den
ukládání je volitelné kvůli soukromí a je defaultně nezvolené, musíte si to zapnout
   zvolíte-li ukládání, pak každý, kdo může zapnout dané PC a otevřít web, může vidět váš poslední plán
   vypnutí volby paměť smaže a nic se nebude ukládat
✔ pokračovat play jde i po akceptu, akceptovaná stopa zůstává; můžete nějakými změnami např. tvořit další varianty stopy
✘ neukládají se informace o přichycení bodů, ani o typu práce, tzn. pokud jste dělali např. tvořený výřez,
   musíte ho znovu zvolit a konce přetažením znovu přichytit
● je-li tlačítko play, ale zvolíte "nová stopa", tak po druhém kliknutí do mapy se paměť přepíše touto novou tvorbou
   paměť je pouze jedna, vždy pro poslední tvorbu

✔ při tvorbě nové stopy lze otočit směr

otočí se vše, tedy i různé typy routování
smažou se pouze případné volby naplánování úseku v protisměru...

✔ otočit směr jde jakékoli stopě - pravý klik, nová položka v editacích

je vyžadováno potvrzení, kde je nepřehlédnutelná informace, že budou smazány všechny časové značky
případné záporné časy jsou v GPX nežádoucí

Novinky od 23.5.2024:

✔ načítání elevace je řádově rychlejší (přepracováno na čtení z nového API)

zrychlení je obrovské, při slušném internetu lze načíst cca 25.000 ele hodnot za 1sec
✔ čtení elevace v nové stopě je ve výchozím stavu zapnuté
   možnost vypnout čtení ele zůstává, v položce je tlačítko pause; zelené zatžítko již není v tomto tlačítku, ale samostatně
● přichází s tím jedno drobné omezení: při plánování se nenačítá elevace, pokud jsou konce od sebe přes 100km
   je to kvůli nepřetěžování serveru; stačí ale přidat průjezdní body (do 100km od sebe) a plánování není nijak omezeno
   náhledové úsečky se nad 100km mění na fialové, aby to bylo vidět

✔ okno výškového profilu již nemá čtení jednotlivých modrých bodů při pohybu nitkového kříže po profilu

✔ zapnutím zobrazení ele z modelu se elevace rovnou načte celé stopě
● na běžné stopě je načtení okamžité, a čítač chybějících ele jen problikne
   zatržítko s ikonou tří modrých teček tedy napoprvé načte ele, a pak jen zapíná/vypíná zobrazení modrých bodíků ele z modelu
   jsou pozměněny informační texty, je výrazněji informováno, že načtení ele z modelu se samo do stopy nevloží
   pokud převezmete ele z modelu do stopy, pak v menu profilu zůstává položka převzetí, ale změní se na informační,
   že stopa již má všechny ele z modelu
● v okně výškového profilu není čtení ele omezeno délkou, načte se libovolně dlouhá stopa

✔ zašednutí mapy se nyní nastavuje pro každý podklad samostatně

když např. plánujete novou trasu a přepínáte Tabulátorem mezi turistickou a leteckou mapou,
tak můžete mít třeba turistickou zašedlou, aby byla výraznější stopa (nebo stávající zobrazené stopy)
a při "průzkumu terénu" přepnutím na leteckou mapu může být letecká na 100%

✔ okno "měření, souřadnice, elevace" (další funkce - klik ele) má nově i inkrementální rozdíl nitkových křížů

Novinky od 5.5.2024:

✔ nová možnost redukování a vyhlazování bodů stopy - nové pracovní okno

položka v pravém kontextu stopy: editace, změny stopy >> redukce bodů stopy, vyhlazení stopy
● jedná se o úpravy dané stopy, ne tvorbu kopie stopy redukcí dat, která už na webu nějaký čas je
✔ počítá se se zastávkami i segmenty, oboje zůstává zachováno; zůstávají i další značky, průměrují se i time a ele značky
● jednotlivé mazané nebo vytvářené body lze volitelně zvýrazňovat barevnými puntíky
✔ je tam 5 funkčností, které lze libovolně kombinovat
   ● smazat body v zastávkách (typicky poskakování záznamu na místě)
   ● smazat duplicitní body (ty se zde mažou vždy)
   ● smazat blízké body (např. záznam každou 1sec při pěší chůzi má mnooooho zbytečných bodů těsně u sebe)
   ● nové body průměrováním (vyhlazení stopy bez změny počtu bodů; nastavitelné 1 až 10 průchodů)
   ● zjednodušit stopu (Douglas-Peucker algoritmus, zachovávající věrný tvar křivky i při silné redukci)
- průměrování se hodí např. na alespoň částečné vyhlazení (zlepšení) hodně roztřepeného záznamu
- naopak zjednodušení je potřeba u dlouhých stop, třeba plán celé Labské cyklostezky má desítky tisíc bodů
a to některé navigace již nezvládnou; "zjednodušením" lze stopu zredukovat třeba na jen 10%, a tvar bude prakticky stejný
vše je tam popsáno v tipech

✔ možnost přepínat turistické a letecké podklady kdykoli, přímo, stiskem klávesy Tabulátor

to ruší ostatní funkčnost tabulátoru, na webu se s ním normálně dá přepínat mezi položkami, což můj web nepoužívá
funkčnost Tabulátoru s kontrolními klávesami zůstává zachována; např. Alt+Tab přepíná okna

Novinky od 24.4.2024:

✔ možnost kreslit stopy více průchody, různá čárkování přes sebe (řetězec parametrů místo hodnot čárkování)
✔ v jednotlivých průchodech lze kreslit místo stopy tvary, které mohou být libovolné (z úseček a oblouků)

● tlačítko čárkování má zkrácený název "čárky" - aby se vedle vešlo nové tlačítko "tvary"
● pod tlačítkem "tvary" jsou k dispozici různé předvolené tvary, vše je tam popsáno
● tvary mohou být: nesymetrické, různobarevné, průhledné nebo vyplněné, různě pootočené atp.
● možnost nesymetrických tvarů umožňuje i odsazování tvarů do strany (kolmo od stopy) - nezakrývají pak značení v mapě
● přidáváním různých parametrů a změnou jejich hodnot lze tvary dále upravovat, například měnit rozteč "ds" (distance)
● standardní změna šířky stopy u tvarů nemění šířku "tahu", kterým je tvar vykreslen, ale mění velikost tvaru (měřítko)
● z (zeleného) okna stylů je pod tlačítkem "tvary" nejprve mezi-okno - dlouhé zadávací okno
   toto menu je s kompletním popisem parametrů a návodem
   undo/redo toto okno nezavírá, pokud provádíte třeba jen změny parametrů

✔ v čárkování lze použít desetinná čísla (desetinný oddělovač tečka nebo čárka)

není už striktně nutné dodržet jen jednu mezeru, program více mezer automaticky zkrátí na jednu
před a za čísly čárkování může být také mezera

✔ stabilní čárkování a poloha tvarů

v okně stylů je k dispozici nové zaškrtávátko, které zruší posouvání čárkování po stopě, když není na monitoru začátek stopy
v tipu je tam popsáno, jak to funguje

✔ zoom mění odsazení stop a tvarů

to je také nové zaškrtávátko dostupné z okna stylů
jak se zoomem oddaluje mapa, tak stejné pixelové odsazení stopy nebo tvarů se zdá být velmi daleko,
protože stejná vzdálenost na monitoru představuje řádově větší vzdálenost ve skutečnosti
toto je při zapnutí volby redukováno
pod zoom 7 (6 a méně) se pak již stopy ani tvary neodsazují, protože není od čeho - nejsou na mapě cesty ani silnice

✔ do pravého kliknutí na mapu přidáno přímé "centruj vše"

stačí tedy pravý klik a klik na položku a je vycentrováno, nemusí se jezdit s myší na menu

✔ do centrování je nově zahrnuta i tvorba nové stopy

✔ ikona čekání je nyní animovaná (točící se kolečko) a funguje na všechny funkce

dříve byla jen u undo/redo a na začátku při načítání stránky
nyní, jakmile program něco počítá delší dobu (přes několik desetin vteřiny), ikona se vždy zobrazí

✔ odpoutání se od výchozí původní tmavě modré barvy, která bývala v Mapy.cz jako pomůcka

...nostalgie už nemá smysl a ta barva je moc tmavá
když se ve výchozím zvolí třeba vyplněné hvězdičky, nebyl k rozeznání černý tenký obrys od vyplnění výchozí barvou
a hvězdičky i jiné tvary byly tmavé, smutné...
pokud chcete mít původní default barvu i nadále, nastavte si ji do záložky, a je to: #004C8C
nová výchozí barva je '#0080FF' (plná modrá + polovina zelené a žádná červená)

● nově vyřazeno zaškrtávátko v nastavení pro info bubliny pouze najetím nebo na pravý klik

tipů u položek je hodně a jsou velké, u menu stopy a předvolených tvarů to v pracovní verzi již často zakrývalo položky
původní myšlenka byla, že nováčci vidí, že tam tipy jsou a časem zjistí, že je jde vypnout - přepnout na pravý klik
nově je v několika místech programu tip, že tam nápověda na pravý klik u položek s 💬 je
pouze najetím na položky s 💬 se tip/nápověda již nezobrazuje
manuály, FAQ apod. nemají tento symbol a jsou (byly) vždy přímo na najetí myši

další změny

✔ undo/redo neruší výběr jednoho stylizačního přechodu
✔ přidána možnost nezapínat automaticky výškový profil při nahrání stop (menu nastavení > další nastavení)
✔ zadávací okna názvů a řetězců dash/kód nemají vypnuté kontext menu prohlížeče, pravým klik. myši můžete kopírovat/vkládat
   Chrome má v tomto kontextu i vkládání emotikonů a různých symbolů (ostatní prohlížeče jsem nezkoušel)
Novinky od 6.3.2024:

video - novinky březen 2024 (19min)
video - jak na styly (29min)

✔ nové možnosti stylů stop - linie kolem stopy nebo odsazená stopa !

    možné použití: aby stopa nezakrývala značení cest na mapě (tisk plánků)

✔ je možné zobrazit kolem stopy linii (outLine), lze jí nastavit vlastní šířku, barvu, průhlednost a čárkování
✔ pokud necháte zvolené "hlavní stopa maže linii", a "zhasnete" hlavní stopu, budete mít linii uprostřed průhlednou, jako lemování kolem cesty!
   šířkou hlavní stopy pak jen udáváte rozteč linií; barva zcela průhledné hlavní stopy je irelevantní...
✔ k tomu je potřeba novinka: stopě jde zadávat neprůhlednost od 0% (původně to bylo od 10%, aby stopa úplně nemizela)
   navíc je na to přímo zatržítko - volba "viditelnosti" hlavní stopy, to za vás vyplní 0% nebo 100% neprůhlednost
● linie může kopírovat čárkování od stopy, takže můžete mít místo linie třeba řadu průhledných koleček (předtím mohly být jen plné puntíky)
✔ místo okolní linie můžete mít odsazenou stopu, tedy posunutou do strany (offset) od stopy
● směr odsunutí se volí tlačítkem +/- (+ je odsazení do leva ve směru stopy), a hodnota odsazení lze zadat od 1 do 20px
✔ odsazená stopa má opět svoje vlastní čárkování a všechny ostatní parametry, takže můžete mít stopu třeba jako řadu puntíků vedle cesty v mapě
✔ a to podstatné: jako u linie můžete zneviditelnit hlavní stopu neprůhledností 0%, tím zůstane viditelná jen odsazená stopa
odsazené stopy jsou dvě, každá má svou sadu parametrů a mohou být zapnuté obě, klidně na stejné straně a mít tak třeba tříbarevnou stopu
✔ nové styly lze volitelně vložit do exportu
   pokud si tedy např. tvoříte podklady pro nějaké tisky plánků, můžete si rozpracovanou práci uložit
   načtení souboru s uloženými styly rovnou stopy zobrazí stejně, jak byly při exportu
   (toto je na webu již dlouho, nyní je to tedy rozšířeno i o nové styly: linie a odsazené stopy)
   (doplněno: po zadání čísel do všech okének v okně stylů včetně okénka čárkovaně je možné to potvrdit klávesou enter)

✔ stylizační úseky - všechny výše uvedené možnosti jsou možné pro celou stopu, nebo pro libovolné úseky stopy !

✔ na stopu můžete umísťovat libovolné množství "stylizačních přechodů", tedy označit body stopy jako nový styl
✔ každý stylizační přechod (bod) má vlastní sadu VŠECH parametrů pro všechny výše uvedené stopy (hlavní, linie, odsazení)
✔ u prvního bodu stopy je výchozí styl - ten je tam vždy, nejde ani přesunout ani smazat
   ve výchozím stylu jsou právě uloženy parametry pro celou stopu, dokud nepřidáte stylizační bod
   jakmile nějaký styl(bod) přidáte, stopa se považuje za stopu se styly a jednotlivé úseky se při najetí označují
   vypisuje se k nim i název, který lze zadat ke každému stylu(bodu), jako další parametr
   možné využití názvu: třeba jen změna barvy určitého úseku stopy s popisem třeba kvality cesty v daném úseku
stopa se kreslí podle parametrů od daného stylu (bod - určený bod stopy) po směru stopy až k dalšímu stylu (nebo do konce stopy)
✔ stylů může být tolik, kolik je bodů stopy (-1, poslední bod stopy mít styl nemůže, není kam ho kreslit)
✔ všechny stylizační přechody se zapisují do exportu, jednoduše jako sada parametrů u každého bodu stopy, který má přidaný styl

✔ okno nové stopy může zobrazit stopy jako linie - můžete plánovat přes svoje stopy a přitom vidět značení v mapě !

jedná se jen o technické zobrazení - neovlivňuje vaše případně vystylované stopy!
✔ je možné měnit vnitřní šířku průhlednosti a šířku okolních linií
✔ barva linií se přebírá od hlavní stopy, můžete je mít vybarvené třeba podle roků
✔ hlavní stopa uvnitř se zobrazuje při najetí, jen pokud nezapnete "stopy jen jako podklad", aby bylo možné přichytit třeba tvořený výřez

✔ převod stopy na plán (z rychlých funkcí) také využívá nových možností

✔ je možné také zapnout linii kolem stopy místo stopy, zde kvůli rychlým funkcím nemá další volby parametrů
   opět se jedná jen o technické zobrazení - neovlivňuje vaše případně vystylované stopy!
✔ přímo v okně převodu je (duplicitně) možnost zašednout mapu - velmi efektivní pro viditelnost rozdílu původní stopy a plánu

● v souvislosti s výrazným rozšířením stylů je trochu jiné chování zobrazení vybraných stop

stopy se pouze barví černě, už se nepuntíkují (nejde to zkombinovat s možnostmi stylů)
   barví se při vybírání automaticky, a některé funkce, hlavně tedy okno stylů toto černění vypne - ale stopy zůstávají vybrány
   jinak by nebyly vidět změny na vybraných stopách
✔ v menu pravého kliknutí do mapy je volba, kterou si můžete černé zvýraznění kdykoli zapnout nebo vypnout, dle potřeby
   je tam samozřejmě jen, když jsou nějaké stopy vybrány

✔ automatické skrývání hlavního menu !

V menu pravého kliknutí do mapy je nově zaškrtávátko "auto-skrývej hlavní menu"
Pohybem myši mimo menu se hlavní menu automaticky vypne.
✔ Zapíná se najetím myši na levý okraj mapy (levý okraj okna).
Zaškrtávací políčko je se zeleným rámečkem - prohlížeč si bude vaši volbu pamatovat.
Tato volba nahradila předchozí "menu on/off", která jen natvrdo vypínala menu. Nyní je již bezpředmětná.
Hlavní menu nyní můžete mít schované prakticky stále, protože pro většinu práce není potřeba.
Pokud ho potřebujete, stejně musíte jet myší směr doleva na menu, stačí tedy dojet na levý okraj a jste rovnou v menu.

✔ vytváření segmentů ve výškovém profilu

K čemu to je? - můžete například odstranit ze stopy stoupání lanovkou.
Když stoupání převedete na segment, nebude se započítávat do aktivity, takže v aktivitě pak uvidíte
délku lyžování (nebo horských sjezdů na kole a pod.) a průměrnou rychlost jen sjezdů.
Je na to upraven kontext na červeném bodě v editaci profilu:
- první klinutí (levý klik nebo kontext) označí první bod (na světle modrý) (to je bez změny)
- pravý klik na druhý červený bod nabídne nyní v kontextovém menu mj. i vytvoření segmentu z daného úseku.
Vytváření segmentů jde i v režimu myši "body a úseky stopy", je to ale nepřehledné, jezdíte-li opakovaně na stejné lanovce,
je stopa "namatlaná" přes sebe. Zatímco ve výškovém profilu je to krásně seřazené za sebou.
Vypněte si proložený profil a uvidíte jednotlivé sjezdy, protože profil se v segmentu nezobrazuje.
Na stopě můžete mít segmenty jako hnědé čárkované úsečky, pokud budete mít v menu "zobrazit" zapnuté zobrazení segmentů.
Segmety jsou standardní součást GPX formátu a budou tedy vždy zachovány i v exportu.
Je možný import do Mapy.cz do aktivit, budou pak v aktivitách započítány také pouze sjezdy.

✔ je možné spojit hromadně všechny vybrané stopy - podle nejbližších spojitostí

jak na to je nově popsáno v "Jak?" > Jak spojit více stop
Toto spojení ruší časy (mohly by být některé pozpátku), protože data ze zdrojových stop se čtou i pozpátku, aby odpovídal směr spojené stopy
Také se nezpracovávají segmenty, propojí se přímo.

✔ pokud chcete exportovat všechny stopy, nemusíte je předem vybírat

tlačítko exportu vám nabídne výběr všech stop a/nebo WPT automaticky, když nebudete mít nic vybráno
původně tam byla jen informace, že musíte něco vybrat

● do exportu se vrátila přímo možnost volby přidání stylů do exportu

je potřeba ji tam mít, když jsou tak rozsáhlé možnosti stylování, protože jinak by takto styly neměly smysl - kdyby to nešlo uložit
tip u té položky je stručný a jasný, předpokládám i pro nováčky
✔ nově je možnost exportovat styly i v pravém kontextu stopy pro export jedné stopy

✔ rozdělení položky pravého kontextu stopy "editační změny" na dvě: změny stopy a nová odvozená stopa

Původní položka obsahovala všechny funkce pro úpravy stopy, ale i "redukci dat" a "převod stopy na plán"
Tyto dvě uvedené funkce ale nemění původní stopu, vytváří novou, odvozenou.
Jenže tato odvozená stopa již neobsahuje např. časové značky a není to vhodné např. pro zmenšení počtu bodů stopy,
pokud má stopa moc bodů a nejde proto třeba nahrát na Mapy.cz. To bylo matoucí.
Na zmenšení počtu bodů bude nová funkce, mám ji rozpracovanou, ale přednost dostaly styly. Funkce bude ve "změny stopy", protože mění původní stopu.

✔ "infobublina najetím na stopu" má v nastavení zelený rámeček, takže ji můžete "natrvalo" vypnout, aby nepřekážela

zapíše se to do LocalStorage

✔ rozměry puntíků se nově také pamatují v LocalStorage

nemusíte už mít kroužky, udělejte si třeba průhledná kolečka (zadáním průhlednosti od 10% místo pixelů při hodnotě do 9
nyní to má smysl se tím případně zabývat, když si to web pamatuje...

✔ nově detekce zastávek na záznamech s nastavením "záznam každou 1sec" (typicky Garmin)

● změna okna pro vkládání souřadnic - nyní je to "další funkce"

Okno pro vkládání souřadnic bylo na pravém kliknutí do mapy (modré kontextové okno)
Nyní je to v hlavním menu jako "další funkce" (zelené pracovní okno)


Novinky od 17.1.2024:

✔ další funkce: "info o kliknutí do mapy" předělána na "měření, souřadnice, elevace"

● původní zobrazení elevace v místě kliknutí zůstává, v hlavním menu se zobrazuje "klik ele"
souřadnice kliknutého bodu v mapě lze nakopírovat do schránky a jde k tomu přidat i elevace
   nakopírování do schránky je možné ve 4 formátech, desetinné LAT/LON, stupně/minuty/vteřiny
   zelené zatržítko potvrdí zapsání dat do schránky
✔ pohyb myši po mapě zobrazuje aktuální souřadnice
je možné zapnout měření s nitkovými kříži
   v kliknutém bodě se nakreslí jeden kříž a pohybem myši se kreslí druhý kříž
   mezi kříži se kreslí propojka a do okna se vypisuje přímá vzdálenost a azimut

✔ tlačítko "další funkce" nemění svoji ikonu, zůstává ikona "krychle-krabice"

Každá další funkce měla svoji ikonu, což je sice hezké, ale nepraktické, protože se v menu musí "hledat",
které tlačítko vlastně přepíná na jinou funkci.
Nově tedy zůstává alespoň stejná ikona...

✔ rozšířené menu pravého kliknutí do mapy

● zaškrtávací volby jsou umístěny do podpoložky "volby mapy"
přidána možnost otevřít novou kartu s Mapy.cz, přičemž otevření proběhne na stejném středu mapy (stejná pozice),
   ve stejném zvětšení a se stejným typem podkladů - pokud potřebujete v daném místě mapy např. zobrazit POI body,
   které zatím nejsou součástí nového API, můžete si je v daném místě prohlédnout přímo na Mapy.cz

✔ přidána možnost ručně vložit souřadnice - v menu pravého kliknutí do mapy

✔ můžete vkládat jednotlivé souřadnice, třeba i vložením ze schránky Windows
● při platném zadání se zobrazí nitkový kříž, takže snadno najdete posunem mapy průsečík, tedy danou souřadnici
● nitkový kříž můžete ponechat zobrazený i po zavření tabulky,
   takže můžete mít na mapě zobrazenou třeba 50.tou rovnoběžku a vidět, kudy prochází (stačí zadat třeba 50,0)
na vložených souřadnicích můžete vytvořit nový WayPoint, je možné mu rovnou zadat název (a enter vytvořit)
   (znovu kliknutí na enter vypíše, že WayPoint již na daných souřadnicích existuje, takže se omylem netvoří duplicity)
● podporovaný je zatím jen nejběžnější formát WGS84, vložit ale jde prakticky v libovolném zápisu
   algoritmus si poradí i se staršími zápisy, kdy třeba písmena NSEW představují desetinný oddělovač
   a samozřejmě písmena také určují znaménko: N+ S- E+ W- a zároveň definují i LAT a LON souřadnici
zadávací tabulku lze využít i k převodu stylu zápisu souřadnic, např. je zadáte jako desetinné číslo
   a hned je vidíte převedené i ve formátech stupně/minuty/vteřiny
   jednotlivé formáty lze nakopírovat do schránky Windows kliknutím na potřebný formát
   zelené zatržítko potvrdí zapsání dat do schránky
je možné vložit více souřadnic naráz, např. vykopírované z nějakého xls-csv souboru
   tabulka zobrazí možnost vložení oddělovače, který odděluje jednotlivé souřadnice, předvolený je středník
   při více souřadnicích se nekreslí nitkový kříž
   z více vložených souřadnic lze hromadně vytvořit WayPointy

✔ statistika ukazuje stav přepočítávání

Pokud máte hodně stop a zapnuli jste statistiku, tak ta se automaticky přepočítávala, skoro při každé akci myši, třeba při nájezdu na stopu.
Ale nebylo to vidět a po dobu běhu přepočtu se to tvářilo jako zakousnuté. Při stovkách stop to můžou být desítky vteřin.
Toto předěláno, nyní se zobrazuje průběh přepočtu statistiky, a spouští se to pouze při změně, která má vliv na stav statistiky.

✘ ukončení původní verze webu na konci roku 2024

Seznam.cz zveřejnil postup ukončování starého API, na němž je původní verze webu postavena,
takže s ukončením API skončí, nefungovalo by to...
Úplné ukončení starého API je naplánováno až na konec roku 2025, ale bude se tam přímo z API něco o ukončování vypisovat,
a muset potvrzovat, takže původní web ukončím "už" na konci tohoto roku 2024.
Předpokládám, že do konce roku doprogramuji do nové verze poslední funkčnost, která je na původním a ještě není na novém,
a to jsou "rámečky a obrázky".
Z původního API je na novém webu také ještě stále čtená elevace. To by mělo být v novém API v tomto roce zavedeno,
takže to budu letos přeprogramovávat, jakmile elevaci do nového API zavedou. Čtení elevace by se tím mělo výrazně zrychlit.

Novinky od 25.11.2023:

✔ vylepšeno zadávání názvů ❮name❯ - možnost vložit emotikony

přes schránku windows nebo pomocí Alt+číslo lze vložit libovolné znaky (např. © je Alt+0169)
✔ nově je možnost vložit vybrané emotikony přímo...
● jsou také doplněny info tipy, co vše se může do názvů ❮name❯ zadat

✔ export stylů do GPX - zaškrtávací položka již není stále přítomná v menu exportu

nově se musí možnost exportovat styly tohoto webu do gpx souboru zapnout v nastavení (přidáno do localStorage)
jsou u toho zaškrtávacího políčka v nastavení podrobné informace, jak to celé funguje
trvalá přítomnost této možnosti v menu exportu byla matoucí, většinou se to nepoužívá

✔ v hlavním menu dole jsou nově tři tlačítka

"informace" zkráceno na "info" a z FAQ odděleny návody do "jak?" na to...
do "jak?" přidána informace, že na webu jsou taky Garmin exporty...
a že je na webu možnost redukovaného zobrazení stop pro práci s velkým množstvím stop na pomalejším PC
...moc tam těch návodů zatím není, vím. Upřednostnil jsem následující novinky:

✔ všechny tlačítka v hlavním menu mají info bublinu s tipy!

takže povede-li se nováčkovi najet na "načtení souboru" a ihned nekliknout, uvidí jasnou a stručnou informaci,
že může načíst nejen GPX ale i JPG, a i snadno najde informaci, co znamená načítání fotek na mapový web :)

✔ FAQ je trochu doladěno a rozšířeno

přidána položka - podrobnější informace o možnosti načítání fotek
přepracovaná položka "Co je gpx soubor a kde ho seženu" a přidána další položka "Varianty GPX souborů"


celá tato aktualizace je zaměřená především na lepší informování nováčků, co a jak s webem :)

Další změny a opravy
● při tvorbě nové stopy se při nájezdu na WPT zobrazuje celý infotip, ne pouze číslo wpt jako doposud
● mnoho nových a upravených textů, třeba u nové stopy je bublina u výběru funkce nové stopy
● při změnách názvů je možné vkládat znaky pomocí alt+číslo; u WPT měl ale stisk alt za následek změnu wpt na přesouvatelný
   to ale způsobí jeho přegenerování a tedy chybu při následném potvrzení nového textu. Toto opraveno.
● pokud vložíte do ❮name❯ stopy nebo WPT více mezer za sebou, tak nyní se zobrazují v položkách všechny (delší mezera)
   předchozí chování bylo výchozí, kde se více mezer sbaluje do jedné (v exportu ale byly a jsou všechny)
● doplněné ošetření načtení souboru, který v textech obsahuje nestandardní znak "nezlomitelná mezera" ( ) (na webu od 20.11.23)
Novinky od 18.11.2023:

✔ letecká mapa má popisy měst a ulic + státní hranice

Mapy.cz to přidaly do API jako novou (překryvnou) vrstvu, takže je to volitelné
při zapnuté letecké mapě je na to v menu přepínání vrstev zaškrtávátko
(podobně jako dvojnásobné rozlišení u turistické a základní mapy)

✔ mapové podklady jde zprůhledňovat

to na šedém podkladu vytvoří "zašedlou" mapu a nahrané stopy nebo WPT budou výraznější
✔ navíc je možnost měnit úroveň šedé, v plném rozsahu do černé po bílou
pokud použijete leteckou mapu a úplně ji zprůhledníte (0%), tak při zapnutých názvech + hranicích
budete mít stopy na bílém, šedém nebo černém podkladu s viditelnými popisy měst + hranice

✔ přepracováno zadávání čárkování, přidány defaultní vzory (včetně šlápot naznačujících směr stopy)

● místo zvýrazňující se položky je nově tlačítko s zeleným "✔", což je potvrzení vloženého řetězce
   tlačítko "čárkovaně" umožňuje vložit defaultní vzory, které jsou pro stopy široké 4px
   pro větší šířky si musíte hodnoty v řetězci úměrně upravit
   podmenu s defaultními vzory obsahuje tip, jak čárkování funguje; je to stejný text, jako je v FAQ

✔ vlastnosti stop a WPT: barva, šířka apod. přejmenovány na "styly"

u stylů je před nimi nově položka "styl zobrazení" a ta má (různé) info Tipy, jak to vlastně funguje
v hlavním menu je text položky "společný styl zobrazení" a ten má i informace, jak to je s výběry, kdy se co mění
aby nováčci co nesnadněji zjistili, jak fungují výběry, i když si nepřečtou ani FAQ...


Další změny
u exportu je při více stopách/WPT přidán tip, jak fungují vícestopé soubory, a že se nejedná o "spojení stop", což je častý omyl
● upraveny info texty u položek v: pravý kontext > editační možnosti - použity podrobnější texty od rychlých funkcí
● upraveno chování zpět/znovu při změnách čárkování na vybraných stopách:
   Vybrání stop dočasně mění jejich styl zobrazení – jsou tečkovaně a černě. Při změnách je to zohledněno,
   při změně barvy zůstává jen tečkování a při změně čárkování zůstává černá barva.
   U zpět/znovu to bylo zatím řešeno jen pro barvy, aby bylo vidět, že po kliknutí např. na zpět se něco děje.
   Nyní je to řešeno i pro čárkování, při zpět zůstane vybraným stopám černá barva, ale zobrazí se místo tečkování v nastaveném čárkování.
   Jen dočasně, do třeba najetí na stopu, ale při undo/redo je to vidět, že dochází ke změně.
Novinky od 11.11.2023:

✔ vylepšený výškový profil - druhá verze profilu

✔ okno má v horní liště hlavní ovládací prvky a stavový řádek s informacemi je pod ním
✔ je zobrazovaný proložený (aproximovaný, vyhlazený) profil - křivka, ze které je počítáno převýšení
● proložený profil jde převzít jako data ele do stopy
✔ je výrazně vylepšený algoritmus odhadující potřebné úrovně proložení podle charakteru stopy, aby web co nejlépe odhadl převýšení
● proložení stopy lze manuálně ladit, můžete nastavit proložení (průměrování) stopy v logaritmické řadě 1 až 20 - čím větší číslo, tím silnější filtrace
● druhý parametr manuálního ladění umožňuje dotáhnout profil více do vrcholů/údolí, pokud je profil kvůli velkému roztřepení silně filtrovaný
● pohybem po hodnotách druhého parametru se na stopě zobrazují žluté body, které ukazují nalezené vrcholy k dotažení; kliknutím na hodnotu se použijí
● je možné načítání bodů z modelu terénu, pohybem po profilu se najeté body, resp. ele na jejich souřadnicích automaticky čte (zobrazí se jako modré bodíky)
✔ je možné v menu profilu zapnout automatické načtení ele z modelu pro celou stopu, opět se zobrazuje jako řada modrých bodíků
● po načtení ele celé stopy je v menu profilu možnost převzít tato data do ele stopy (funkčnost načtení ele stopy z modelu terénu)
✔ v menu profilu v dalších možnostech je nová položka: možnost posunout stopu z elipsoidu na geoid (odečíst stejnou hodnotu od všech bodů stopy)
✔ v menu profilu je nová volba: zobrazit řádek s dalšími značkami - jsou to ty značky, které jsou na úrovni jednotlivých bodů stopy
   a které se podařilo načíst; značka je zkrácená na podstatnou část, vyjadřující o jakou značku jde
   celé extensions vyjádření těchto značek je možné zobrazit v režimu myši "body a úseky cest" v "další značky" každého bodu

✔ zrychlené načítání ele u nové stopy

při dlouhých stopách (řádově desítky tisíc bodů) se velmi zpomalovala odezva programu, nyní je to přepracováno

✔ web načítá metadata stopy

to jsou (můžou být) informace o každé stopě v souboru; jsou zobrazovány v menu stopy (levý klik) (pokud je stopa obsahuje)

✔ web načítá více extensions značek

● jsou čteny značky uzavřené v extensions, a to jak na úrovni stopy (informace ke stopě), tak na úrovni bodů stopy (informace v každém bodě)
● tyto značky jsou čteny do hloubky dvou pod-úrovní v extensions - tedy značky umístěné v extensions a jejich podznačky

✔ nová položka FAQ: Co nebude v exportu z původní stopy?

mj. informace, že nově čtené značky z extensions a metadat se nevkládají do exportu, protože zněnami stop se stávají neplatnými
navíc tyto značky web ani "nezná", prostě čte v extensions každou značku a její obsah (a pouze to zobrazuje)


Další změny a opravy
- opraveno: zapamatovaná velikost písma nepřeaktualizovala stav, takže po znovunačtení stránky bylo správně jen písmo, ale ne výšky položek
- vylepšeno: načítání fotek s GPS souřadnicemi, které mají v exif hlavičce pro hotnoty LAT LON použity jen 2 úrovně ze tří,
  a v nevyužité třetí mají chybně denominátor roven 0 místo 1 (nulou nelze dělit) (na webu od 12.10.23)
- oprava zakousnutí undo při práci na nové stopě s otevřeným výškovým profilem (na webu od 26.10.23)
- vylepšeno: doplnění ošetření ele hodnot, pokud jsou v načítaném souboru nesmyslné (velmi velké) hodnoty (na webu od 31.10.23)
Novinky od 4.9.2023:

✔ výškový profil

● Když nahrajete nějakou stopu nebo více stop, okno profilu se samo otevře.
● Jinak je možné okno profilu otevřít v menu pravého kliknutí v mapě
● V levém horním rohu má výškový profil ☰ menu, kde je v návodu vše kompletně popsáno. Nebudu to sem vypisovat znovu...
● Protože už na webu je výškový profil, je odstraněna informace v FAQ "proč na webu není výškový profil"

co se do této aktualizace nevešlo: proložené profily - web počítá převýšení proložením profilu aproximační křivkou.
Na původním webu se křivka zobrazuje a je možné zvolit několik úrovní aproximace.
Zde to bude také, doufám v příští aktualizaci. Proložený profil půjde měnit ve velkém rozsahu aproximace,
hned bude vidět odpovídající převýšení a vámi zvolený profil půjde použít jako data,
tedy "roztřepenou" křivku nepřesného profilu nahradit proloženou aproximovanou křivkou

✔ nová stopa načítá elevaci

je tam na to tlačítko play ▷ / pause ❙❙, výchozí je vždy pause, pak se ele nenačítá automaticky a chová se to stejně, jako doposud
když dáte play ▷, ele se automaticky načítá, v blocích po 100 hodnotách, bohužel ze starého API, nové REST API zatím čtení ele nemá
opět jsou tam u toho tipy, jak to funguje, takže je zbytečné to sem psát znovu
ele se načítá pouze pro novou tvorbu, pokud třeba děláte výřez na stávající stopě bez ele, tak ta zůstane bez ele
to bude v budoucnu řešeno v menu vlastnosti stopy, položka už tam na to je, ale ještě na to nedošlo...

✔ volitelná přesnost zobrazení délkových jednotek

V menu nastavení > další nastavení přibyla položka: zobrazovat přesnější hodnoty délky
Defaultně je standardní přesnost. Pořád jsem řešil problém, že na jednu stranu potřebuju na webu přesné hodnoty,
ale na druhou stanu to většinou jen znepřehledňuje čitelnost běžných údajů.
Např. kolem 1km: do 1km máte přesnou hodnotu třeba 999m, ale 1001m už je zaokrouhleno a zobrazí se až 1.01km nad 1005m.
V tipu u položky je to popsáno, tak to sem kopíruju - první je přesnější hodnota, za pomlčkou standardní
[❯100km] 456.7km - 457km
[❯10km] 45.67km - 45.7km
[1km ÷ 10km] 4567m - 4.57km
[100m ÷ 1km] 456m - 456m
[10m ÷ 100m] 45.6m - 46m (45.5m - 45m)
[❮10m] 4.6m - 4.6m

✔ v kontextu kliknutého bodu stopy je nově možnost vytvořit nebo smazat bod

● při červené šipce ukazující existující bod je nově volba smazat bod (odstranit souřadnici stopy)
● a naopak při zelené šipce, ukazující mezi dva body stopy, je volba jen vytvořit bod (přidat souřadnici stopy)
toto vytvoření nového bodu bylo v předchozích verzích pouze automaticky pro přichycení WPT nebo rozdělení nebo odmazání stopy
✔ nově je toto vytváření nového bodu (pro všechny možnosti společné) vylepšeno, v předchozím se elevace a čas vzal jednoduše
jako půlka mezi sousedními body, bez ohledu na poměr, kde mezi body je nový bod přidáván
nyní je tedy elevace i čas propočítán přesně, poměrově podle vzdálenosti nového bodu od sousedních bodů
čas se jinak než výpočtem zjistit nedá a elevace se pro tento připad také vypočítává ze sousedních bodů
nebere se elevace z modelu terénu, kde by to mohlo být velký kus jinde

Novinky od 20.8.2023:

✔ zelené čtverečky zaškrtávacích políček - tyto volby se ukládají do localStorage

● tím je jasně vidět, které volby si prohlížeč zapamatuje po zavření

● zelené jsou i některé zámečky zadávacích okének hodnot, hodnoty jsou zapamatovány

✔ velikost písma se nově ukládá, má zelený rámeček...
Pro ty, co to vidí prvně: localStorage je část paměti na disku (HDD/SSD), kterou si rezervuje konkrétní prohlížeč (třeba Chrome),
pro konkrétní webovou doménu (gpxmapy.cz). Je to tedy vázáno na tyto dvě podmínky.
LocalStorage se maže smazáním historie prohlížeče.

✔ rozšířené ukládání do záložky

stávající záložky se otevřou bez změny, ale přibyly parametry, které se nově ukládají a samozřejmě z nové záložky i načítají
● je možné uložit šířku čáry, neprůhlednost a i čárkování - jako výchozí hodnoty (barvy už se ukládají i v minulých verzích)
● u WPT je možné uložit barvy: pro WPT načítané ze souborů GPX, pro nově tvořené WPT a pro změnu barvy při změně názvu
● u WPT je dále možné uložit výchozí velikost a neprůhlednost (tedy i volbu 1-9px jen obvod WPT)

✔ okno, které se otevírá z menu nastavení k vytvoření záložky, umožňuje nastavit výchozí hodnoty

to až do této verze nešlo, resp. šlo to jen u výchozí barvy pro stopy, ale bylo to "schované"
jako položka barvy 0 v menu 12ti barev, a jen pokud se menu barev otevřelo z menu nastavení
● nově zde jdou tedy nastavit výchozí hodnoty pro načítání stop a načítaní WPT
● a je to sloučeno do menu uložení do záložky, všechna nastavení výchozích hodnot se ukládají
   protože bez uložení změna výchozích hodnot postrádá smysl, musíte to jinak nastavit po otevření webu před načítáním souborů

✔ v menu nastavení je nová možnost vypnout automatické info tipy (bubliny) při nájezdu na položky

místo toho můžete používat pravý klik k zobrazení tipu (nápovědy) k dané položce, samozřejmě pouze u položek se symbolem "💬"
info tipů je již hodně... ...a některé velké - stručný, ale detailní text nápovědy:)

✔ při najetí na stopu se zvýrazní jednotlivé body stopy, jako bílé tečky, od určitého zoom

Na zdánlivě rovných úsecích mohu být body, které nejsou patrné z tvaru stopy, vypadají jako jeden přímý úsek.
Při najetí na stopu se body zvýrazní jako bílé tečky. Má to ale smysl až při větších zoom, jinak bílé body splývají v souvislou bílou čáru.

✔ v menu nastavení je možnost nastavit zoom, od kterého se zvýrazňují body jako bílé tečky

zadávací okénko má zelený rámeček... bude zapamatováno v localStorage
Nastavení je pro ❮trk❯ stopy, u ❮rte❯ stop jsem to zatím dal napevno od zoom 5.
Jsou u toho tipy, jako již v nových funkcích všude.

✔ je přidána možnost přídávat nebo odebírat z výběru stopy a WPT kliknutím s klávesou Shift

To je velmi praktický a rychlý způsob tvoření výběrů a podobný jiným programům
   poznámka: možnost přímého výběru byla, a nadále je, také v tlačítku v menu se symbolem myši: vybírat/odebírat stopy/wpt přímo kliknutím
   nějak tato funkčnost ztrácí smysl...

✔ je přidána změna názvu stopy kliknutím s Ctrl

tím sjednocuju chování programu pro Ctrl a Shift pro stopy a WPT

✔ s klávesou Alt je nyní možné WPT rovnou přesouvat, i když není aktuálně jako přesouvatelný

najetím na WPT s Alt se WPT automaticky změní na přesouvatelný. Můžete ho rovnou uchopit a táhnout.
Klávesu alt už můžete pustit, je to jedno, k samotnému tažení není potřeba
poznámka: je možné i stisk Alt, až když jste na WPT kurzorem myši najetí (a je zvýrazněný zvětšením)
lze i jen "kliknout" Alt klávesou, tzn. stisknout a pustit, když jste na zvýrazněném WPT, WPT se změní na přesouvatelný (nebyl-li)
a zůstane zvýrazněný, je tedy opět možnost přímého následného uchopení myší a tažení.
● wpt po použití Alt už zůstane přesouvatelný, pomocí Alt se to už neruší
   (zrušit přesouvatelnost jde buď pravým kontextem, nebo všechny WPT v hlavním menu)

✔ pokud je část WPT přesouvatelných a část ne, je v hlavním menu v tlačítku WayPointů čtvereček zatržítka vyplněn šedým kroužkem (částečný výběr)

✔ možnost vytvoření průjezdních bodů jako přichycených WayPointů na nové stopě při akceptu !

je na to zaškrtávací volba při akceptu - "průjezdní body jako přichycené WPT"
● body se vytvoří a rovnou "přisunou" na stopu, přichytí se k ní. To je velká výhoda oproti jiným webům, protože body jsou pak všechny přesně na stopě
   jsou tedy od ní vzdáleny 0m. Navíc přichycené WPT jde jednoduše exportovat v pravém kontextu stopy, takže stačí po akceptu pár kliknutí
   a máte kombinovaný soubor, stopa + WayPointy, ani nemusíte WPT předem vybírat.
   WPT ale tím pádem nejsou přesně tam, co jste je klinuli, tedy kousek vedle stopy, třeba desítky metrů. Nikdy to nejde trefit úplně přesně.
   Přisununou se na nejbližší kolmou vzdálenost ke stopě. Tedy přesně tam, co Routa našla njbližší místo na nejbližší cestě
● mezibody, které nejsou jako průjezdní pro Routování, ale jsou kliknuté ručně, se do průjezdních bodů nezahrnou, nevytvoří se; je na ně ale:
● samostatná podvolba "včetně WPT na neroutovaných bodech", takže je možné vytvořit i jen naklikané body.
   Ty pak leží přesně v místě kliknutí, nikam se neposouvají, protože stopa je jimi definovaná
● pokud chcete mít WPT přesně tam, co jste je kliknuli a nevadí vám, že nebudou přesně na stopě, použijte místo toho postup s vytvořením i RTE stopy
   na tu následně pravým kontextem nechte vytvořit WayPointy, no a ty jsou přesně v místech kliknutí.
   RTE stopa tvořená s novou stopou ukládá přesně vaše naklikané body, protože je určena třeba pro navigace jako průjezdní body
   nebo zálohování vaší tvorby, kdy pak můžete stopu RTE načíst a v pravém kontextu zvolit v editacích úptravu RTE stopy
   Tu lze na rozdíl od běžné TRK stopy v editaci opět nově routovat, zatím co běžnou TRK v "upravit jednotlivé body stopy" routovat nejde

✔ v menu nastavení je položka "kliknutý bod kdekoli na stopě"

pokud nechcete, aby se třeba při vytvoření nového WPT na stopě vytvářel nový bod stopy, ale aby se to chytilo nejbližšího stávajícícho bodu
pak tuto volbu ponechte vypnutou. Týká se to i rozdělování stopy a pod., prostě všech možností v menu "možnosti v kliknutém bodě"
● tato volba je přidána (duplicitně) i přímo do tohoto menu, kterého se to hlavně týká
● tato volba ovlivňuje i tažení WPT na stopu, bude-li zapnutá, může se WPT chytit kdekoli i mezi stávajícími body stopy, vytvoří si pro to na stopě nový bod
● tím je také umožněno, aby byl rozsah pro vytvoření nového bodu mezi dvěma původními co největší, není již nutné, aby šel snadno trefit existující bod stopy
   protože pokud chcete trefovat existující body, volbu si vypnete.
● tím je nově vzdálenost možného vytvoření nového bodu zkrácena na 1m od stávajícího bodu
   menší hodnota už je nesmysl, i tak je 1m úsek rozlišitelný až při volbě "bez mapy", kdy je možné velké zvětšení

✔ možnosti pro WayPointy v pravém kontextu stopy sloučeny do jedné položky, možnosti jsou v podmenu

můžou tam být až 4 položky a to už natahovalo a znepřehleďňovalo menu pravého kontextu stopy
jsou tam původní tři možné položky a jedna nová:
● přidat nové WPT na body stopy, pokud je stopa ❮rte❯ (bez změny)
● připojit vybrané WPT ke stopě - vylepšeno, viz dále
● odpojit všechny WPT od stopy (bez změny)
● odpojit vybrané WPT od stopy - to je nová možnost

✔ automaticky připojit vybrané WPT ke stopě v pravém kontextu stopy vylepšeno

nyní to ovlivňuje volba "kliknutý bod kdekoli na stopě"
pokud je vypnutá, funguje automatické připojení jako v předchozí verzi, WPT se chytají jen existujících bodů stopy
pokud je zapnutá, WPT si vytváří nové body na stopě, zamíří si to kolmo ke stopě.

✔ upravené okno nové stopy

✔ u akceptu (v podmenu dokončit) je (snad) výstižné info, co se vlastně stane po akceptu
   nováčkové se třeba dozví, že pokud upravují načtenou stopu, tak se původní soubor nezmění a to upravené se musí exportovat
   a dál je tam popsaný rozdíl v exportech v hlavním menu a v kontextu stopy
● ve funkční položce pro zobrazení menu pro Routování stopy se nově zobrazuje zbývající počet rout, které ještě nevrátil server
   je u toho tip, jak to funguje. Pokud je rychlý internet, ani se to nepostřehne. Při pomalejším vidíte, že ještě není vše načteno
● v menu Route plánování jsou přidány tipy, jak s routováním pracovat, jak kombinovat routování a přímé naklikaní stopy

✔ v menu výběru mapových podkladů doplněny infobubliny

je tam popis maximálních zoom zvětšení, u položky bez_mapy je popis, co a proč

✔ v menu pravého kliknutí do mapy přibyla položka "výběrový obdélník"

je primárně vypnutá, ALE zapisuje se do localstorage, takže když si ji zaškrtnete, zůstane to tak i po aktualizaci stránky
obě následující možnosti nejsou nové, jsou na novém webu od začátku, ale nešly vypnout, a protože je mnoho lidí (včetně mě) většinou nepoužívá
(jedná se hlavně o první možnost žvětšování mapy výběrovým boxem zoomBox), tak je zbytečné je mít zapnuté; pokud nejsou, nevzniká "náhodný" problém se Shift.
při zapnuté této volbě tedy můžete: -- jak tam popisuju v tipu:
● 1) se stiskem Shift a tažením myší vybrat oblast mapy, která se zvětší a vycentruje
● 2) se stiskem Ctrl+Shift a tažením myší vybrat oblast, ve které přidáte odsažené stopy/WPT do výběru
vybírání jednotlivých stop/WPT je nově možné kliknutím se Shift (nezávisle na této volbě)
pokud máte tuto volbu zapnutou, snadno se stane, že při vybírání třeba WPT se na něj netrefíte a kliknutí v mapě se Shift udělá max zoom do daného místa.
Nic se nestane, jen se vám mapa zvětší na max a musíte ji zase (většinou hodně) zmenšit, abyste viděli svoje stopy/wpt.
Shift a tažení myší pro výběr oblasti je výchozí funkce Leafletu (technologie, na níž je web postaven) a to omezuje jiné použití klávesy Shift.
Pokud ji nepoužíváte a zoomujete kolečkem, nemusí být zapnutá.

✔ v menu vlastnosti stopy (zelené pracovní okno) jsou nově podrobné informace o segmentech
✔ a je tam možné smazání všech segmentů (jednoduché odstranění značek, segmenty se propojí přímo)
✔ celkově vylepšená práce se segmenty

program nyní počítá dvě základní délky stopy:
1) jako původně, celou stopu s přičtením segemntů jako přímých úseků propojení chybějící části v segmentu
2) a nově i délku bez těchto přímých propojení, tedy pouze délku známého úseku stopy
✔ délka stopy BEZ připočítaných přímých propojení segmentů se zobrazuje ve vlastnostech stopy
● toto zobrazení lze zapnout i v infobublině najetí na stopu a zároveň i v informacích o stopě, v menu nastavení
✔ zobrazení hodnot týkajících se segmentů je podbarveno hnědou barvou
● ve vlastnostech stopy se zobrazuje informace o segmentech - celková sečtená délka segmentů (jako přímých úseků) a jejich sečtený čas
● průměrná délka úseku se nyní počítá z hodnot bez segmentů (dlouhá přerušení segmety neovlivňují průměrnou vzdálenost souřadnic platných dat)
● redukce dat (a převod stopy na plán) neumístí body do segemtů
● v menu zobrazit je u zaškrtávací volby zobrazení segmentů infobublina, stručně co jsou segemty a že levý klik na jejich hnědém puntíku nabídne menu
● podrobně, co jsou a jak fungují segmenty, je nově posáno v FAQ
✔ najetí myší na hnědý puntík segmentu zobrazí infobublinu s info o segmentu, podobně jako nájez třeba na pntík zastávky

✔ přímé délky segmentů jsou nyní vyřazeny z výpočtů aktivity

ukázalo se, že někteří lidé si záměrně přerušují stopu segmentem, protože si ji nahrávají celodenně a pomocí segmentů vynechají třeba jízdu vlakem
s tím (před touto verzí) můj web nepočítal, segmenty byly považovány jen za výpadky, většinou kratší (než jízda vlakem...)
přímé propojení výpadků úsečkou je nejblíže reálné stopě, pohybovali jste se tam, akorát ne přímo.
pokud ale má stopa záměrná přerušení, na kterých je navíc velká rychlost (jízda dopravou místo pěší chůze), nejsou logicky nalezeny jako zastávky.
to na takovýchto stopách výrazně zvětšovalo délku a průměrnou rychlost aktivity.
nově tedy nejsou přerušení segmenty započítávána do aktivity, stejně jako zastávky. Vemi často se navíc zastávky kryjí se segmentovými výpadky
aktivita se nově počítá pouze z platných dat stopy.

✔ na stopě je možné vytvářet segmenty

v režimu levého tlačítka myši "body a úseky stopy" je po kliknutí na bod v menu možnost "vytvořit z úseku segment"
jsou tam u toho tipy, jak to funguje

✔ v režimu levého tlačítka myši "body a úseky stopy" je možnost smazat označený úsek

jakmile použijete červený bod k označení a označíte úsek delší než jeden (přes víc souřadic)
je po kliknutí na bod v menu další položka "smazat souřadnice uvnitř úseku"
označený bod a kliknutý (modrý nebo zelený) bod stopy zůstává a smažou se všechny souřadnice stopy mezi nimy

✔ přepracovaná statistika

● zobrazuje se stav stop se segmenty
● zobrazuje se stav stop s nadmořskou výškou ❮ele❯
● pokud nemáte nic vybráno, je v okně statistiky přímo tlačítko pro možnost vybrání všech stop

✔ rozšířené možnosti výběru podobných

● jde přidávat podle dalších 6ti vlastností
   1) typ stopy ❮trk❯ nebo ❮rte❯ -- můžete tak vybrat třeba jen všechny ❮rte❯ stopy
   2) podle názvu ❮name❯ -- třeba všechny s "no name" - název aktuální stopy, tedy ten co se hledá, je v infobublině
   3) podle toho, zda stopa má/nemá segmenty -- text položky se mění: "stopy se segmenty" nebo "stopy bez segemntů"
   4) podle zastávek ano/ne, stejné chování položky jako u segmentů
   5) podle ❮time❯ ano/ne
   6) podle ❮ele❯ ano/ne
● je tam tip, jak to přidávání funguje

✔ zpřehledněné a doplněné menu FAQ

v položce návodů je třeba jak na základní ovládání webu, práci s výběry atd

✔ maximum 125 bodů pro Route plánování a pro přenos url do Mapy.cz zvednuto na 250 bodů

lidé tvoří plány i s více jak 200 body a Mapy.cz to umožňují, tuším to musí být novinka, to dříve asi nešlo.
● přímý převod stopy na plán nadále nabízí pouze max 120 bodů, což je více než postačující
   zvětšení této hodnoty by akorát zbytečně tahalo data rout z API, jak by to kde kdo zkoušel, ale raálně to není potřeba.

✔ v pravém kontextu stopy je nová položka "redukce dat stopy"

je to nově odděleno od převodu stopy na plán. V okně redukce se nyní vůbec nezobrazují možnosti routování
v info tipu této nové položky je to podrobně popsáno, jak se dá redukce dat použít, např:
● do 250 bodů stopy (následně v okně nová stopa, kam se redukce převede) je možnost to route naplánovat
   tím je možné převádět stopu na plán až pro 250bodů, ale bez přednáhledu a přímého posílání na Mapy.cz
   nicméně z okna nová stopa to poslat do Mapy.cz jde

✔ další změny

● v menu pravého klinutí v mapě je nově tip k položce vypínání menu, proč to tam je
● hromadně vytvářené WayPointy tvoří "skupiny" využitím položky "název souboru" (file)
   původně tam bylo "no name", jako že nejsou načteny ze souboru, ale vytvořeny
   nyní je tam odpovídající text plus číslo stopy, na které to bylo vytvořeno
   tím mají třeba všechny body vytvořené z RTE stopy č.5 název "WPT vytvořené ze stopy č.5"
   ✔ dají se tedy vybrat společně jako skupina, pomocí vybrat podobné > ze stejného souboru
   ✔ tyto texty jsou ve zvoleném jazyce, např. 'průjezdní body stopy č.', 'waypoints of new path no.'

Novinky od 1.8.2023:

✔ nové prodlužování stop, na konci i před začátkem (včetně dopočítávání časů)

je možné prodloužit stopu, pokud chybí konec záznamu stopy (třeba došla baterie...) nebo chybí začátek (třeba zapomenuté zapnutí)
prodloužení je možné naroutovat po cestách (se stejnými všemi možnostmi nové stopy, tedy kombinace routování, úseků mimo cesty, atd)
časy se počítají automaticky podle průměrné rychlosti původní stopy, a je možné koncový(počáteční) čas změnit
● možnost prodloužení stopy je v okně nová stopa, v první položce výběru funkce nové stopy
● prodloužení stopy přidáno také do rychlých funkcí

✔ spojování stop s vkládáním časů, když jedna stopa časy má a jedna ne

stopu bez časů lze připojit za stopu s časy nebo před ní
propojovací část může být nulová (spojované konce mají stejné souřadnice), nebo přímá (konce jsou kousek od sebe)
nebo může být spojení libovolně dlouhé, naklikané z bodů nebo naroutované (nebo kombinace), opět všechny možnosti nové stopy
jsou dvě možnosti postupu pro spojení stop:
● nová stopa, zvolit spojování a chytit konce tvorby na konce dvou různých stop
● stopy v daném pořadí předem vybrat a hlavním menu je > vybrané stopy: 2 > spojit dvě stopy

✔ minimalizace položek v menu nová stopa (zkracování a zpřehlednění menu)

● odděleny možnosti akceptu, exportu a url přenosů do podmenu - v menu nová stopa je to nyní jen jedna položka "dokončit"
● při přichycení bodů na stopu kde již nejde prodlužovat se vypínají příslušné volby (puntíky) (vznikne tip na puntíku úpravy)
   (nejsou tedy zobrazeny volby, které nejdou aktuálně zvolit)
● upraveny "tipy - jak na ovládání" u nové stopy
● na položkách pracujících s časovými značkami přibyly infobubliny s nápovědou, co a jak s časovými značkami

✔ nové pracovní okno pro vlastnosti stopy (otevírané novou položkou levého kliknutí na stopu)

● technické info o průměrné vzdálenosti bodů stopy odebráno z informací o stopě a přesunuto do tohoto okna vlastností stopy
● zobrazení počtu a možnost odstranění duplicitních bodů (po sobě jdoucích bodů stopy se stejnými souřadnicemi)
✔ možnost vložení časových značek na stopu - tvorba aktivity (bez zastávek) (včetně možnosti časové značky ze stopy odstranit)
● možnosti elevace (zatím jen možnost smazání ele stopy; načítání naprogramuji až s výškovým profilem)
● práce se zastávkami na stopě: (seznam zastávek)
   - možnost převést vybrané zastávky na "časové segmenty"
   - možnost hromadně vytvořit na vybraných zastávkách nové přichycené WayPointy
● možnost změny typu dat stopy z ❮trk❯ na ❮rte❯ a naopak (potřebné mj. pro Garmin exporty)

✔ v pravém kontextu stopy nová položka "možnosti v kliknutém bodě"

● do ní přesunuto rozdělení stopy
● přidány možnosti odříznutí začátku/konce stopy v daném bodě (prosté smazání)
● možnost vytvoření nového WayPointu, rovnou přichyceného ke stopě
● šipka, která ukazuje místo kliknutí je červená nebo nově zelená
   - červená je, když byl zasažen existující bod stopy
   - zelená je, když je kliknuto na přímém úseku mezi body, dál než 5m od bodů
   při zelené šipce se vytvoří na stopě nový přidaný bod (to není nová funkčnost, jen je to nyní barvou šipky zvýrazněno)
● najetí myší na stopu se stištěnou klávesou Alt kreslí zelenou/červenou šipku
následným levým kliknutím (s Alt) se rovnou otevře okno možností v bodě (pro rychlé přidávání WPT na stopu)

✔ nová redukce dat stopy: v okně převodu stopy na plán je nová položka: bez plánování - redukce dat

při její volbě se vypne možnost přenosu bodů do Mapy.cz a vypne se plánování
lze pak zadat více než 120 bodů - až polovinu bodů stopy
body se následně přenesou do tvorby nové stopy, kde stačí dát akceptovat a vznikne nová redukovaná stopa
nad 125 bodů (126 a víc) se nevykreslují křížky, ale jen žluté bodíky stopy (jako doposud; křížky jsou novinka viz dále)
zadávaný počet bodů je počet průjezdních bodů, po přenosu do nové stopy je o 2 více - plus start a cíl

✔ v možnostech přímého exportu nové tvořené stopy jsou dvě nové možnosti

● přenos bodů: body do Mapy.cz jako položka vlastní body
● přenos bodů: body do Mapy.cz jako Ruční měření

✔ ve standard exportu v hlavním menu při vybraných WPT přibyly dvě možnosti přenosu

● přenos wpt do Mapy.cz jako plán (s výchozími volbami typu plánování - nutno následně změnit v Mapy.cz)
● přenos wpt: body do Mapy.cz jako Ruční měření
● všechny tři aktuální možnosti přenosu do Mapy.cz jsou nově v jedné položce s podmenu

✔ WayPointy jsou přesouvatelné, pokud jsou, mají kolem sebe šipečky

● v pravém kontextu wpt jde zvolit/odebrat přesouvatelnost jednotlivému wpt
● zvolit/odebrat přesouvatelnost pro jeden WPT jde i klávesovou zkratkou Alt + levý klik na WPT
● v hlavním menu v tlačítku WayPointy je možnost zvolit/odebrat všechny WPT jako přesouvatelné; to je pak výchozí i pro nově tvořené wpt

✔ Ctrl + levý klik na WayPoint - přímo změna názvu

● při změně názvu WayPointu je název rovnou vybraný a zaměřený pro zadávání, můžete rovnou psát nový text
● při změně názvu wpt, pokud jste (zůstanete) kurzorem v zadávacím textovém poli, můžete k převzetí použít Enter
   (jednoduše přechozí dvě info: zvolíte změnu názvu wpt, napíšete text a stisknete enter)
● při změně názvu WayPointu je možné změnit i jeho barvu pro zvýraznění, že byl název již změněn; je na to volba přímo u změny názvu

✔ WayPointy mohou být přichycené ke stopě, to je označeno motýlkem (mašličkou) (v barvě dané stopy)

● WPT se automaticky přichytávají ke stopám při tažení, červená šipka ukazuje kam se přichytí
   (při tomto tažení přesouvatelného WPT je jen červená šipka, nevznikají nové body stopy)
● přichytit WPT ke stopě lze hromadně: vybrat WPT a pravý klik na stopě má pak položku "přichytit ke stopě vybrané WayPointy"
   WPT se tímto příkazem přisunou na stopu, dojte tedy k posunu WPT, stopa se nemění (WPT pro tento příkaz nemusí být přesouvatelné)
   Není to nijak omezeno vzdáleností, každý vybraný WPT si najde nejbližší bod stopy jako nejmenší kolmou vzdálenost ke stopě
   Pokud je již nalezený bod stopy obsazen jiným WayPointem, WPT se nepřesune, a je vypsáno hlášení, že ne všechny WPT byly přichyceny
● odpojení od stopy je možné buď odtažením WPT od stopy
● nebo jednotlivě v pravém kontextu WPT odpojit od stopy (WPT pak zůstane na stejných souřadnicích, jen není přichycen ke stopě)
● odpojit od stop lze hromadně: všechny vybrané WPT odpojit od všech stop - v hlavním menu v tlačítku WayPointů při vybraných wpt
● odpojit všechny přichycené WPT z jedné stopy: pravý kontext - odpojit všechny WayPointy z této stopy
● v pravém kontextu ❮rte❯ stopy možnost vytvořit na všech bodech stopy nové přichycené wpt (na původním webu se wpt tvořily automaticky při načítání rte)
● v kontextu wpt "vybrat podobné" je možnost vybrat wpt přichycené ke stejné stopě
✔ při zobrazených zastávkách: levý klik na zastávku má menu: vytvoření nového WayPointu, přichyceného ke stopě, s délkou zastávky v názvu

✔ další možnosti WayPointů:

● nově je u WayPointů v infobublině na prvním místě název ❮name❯ a text je tučně
● výchozí barvy WayPointů jsou podobné původnímu webu
● načtené wpt ze souboru jsou světle modré
● nový wpt je zelený
● načtené ViaPointy z Garmin dat jsou hnědé
● WPT se změněným názvem je oranžový - toto je volitelné viz výše (při změně názvu)
barvy wpt se nemění třeba přichycením nebo výběrem, jako to bylo na původním webu; můžete si wpt libovolně vybarvit
vybraný wpt je s bílým kruhem (v budoucnu tam doufám bude pořadové číslo vybrání...)
a přichycený wpt je označený motýlkem (mašličkou)
skupiny wpt: různé barvy wpt, nebo názvy souborů (file), nebo třeba přichycení ke stopě nahrazují předchozí "skupiny"
díky výběrům podobných je pak možné naráz vybrat wpt se stejnou nějakou vlastností, a s výběrem (jako se skupinou) pak dále pracovat
kliknete pravým na jednom z "očekávané skupiny" a ve výběru podobných uvidíte všechny možnosti

✔ Garmin exporty, oba speciální formáty jako na původním webu

● možnosti exportů Garmin jsou v pravém kontextu stopy, pouze pokud je ke stopě přichycený alespoň jeden WayPoint
● po přichycení WPT ke stopě je v kontextu stopy možnost exportu včetně přichycených WPT (podobně jako v hlavním menu při vybraných WPT)
   tím vzniká kombinovaný soubor (stopa ❮trk❯ + ❮wpt❯) a některé Garminy to umí použít tak,
   že samostatné WPT v souboru přiřadí ke stopě, pokud jsou od ní vzdáleny do 40m (přichycené wpt jsou 0m...)
● pro dva speciální Garmin exporty je navíc třeba stopu převést na ❮rte❯ - to je možné v novém okně vlastnosti stopy (levý kontext stopy)
   předem je ale ještě doporučena redukce dat, dostupná v okně převodu na plán (pravý kontext, editační možnosti - redukce dat)
   Pokud nechcete ve speciálních formátech Garmin žádný průjezdní bod, přichyťte wpt na počátek a/nebo konec stopy, aby byla v kontextu možnost exportů
   krajní body stopy stejně musí být ve speciálních formátech Garmin vždy jako ViaPointy (i když nemáte na koncích stopy přichycené wpt)

✔ tlačítko rychlé funkce zůstává, jen mění barvu

● podle počtu stop a/nebo jejich výběru se mění obsah okna rychlé funkce
   červené je, když je jasná jedna stopa (buď je jen jedna, nebo je jedna vybraná) a program ví, s čím chce uživatel pracovat
   jinak je šedé, je v něm jen tvořený výřez a prodloužení stopy, protože u nich se stopa zvolí až přichycením bodů na jednu nějakou stopu
● nejsou-li žádné stopy, funguje tlačítko jako informační - nováčka upoutá možnost "rychlých funkcí", klikne a dozví se nějaké možnosti webu...

✔ v hlavním menu jsou FAQ - často kladené dotazy

původně bylo v menu "f" pro facebook, ale to bylo duplicitní k odkazu z menu informace, kde odkazy jsou
nyní je tam tedy FAQ, kde budu doplňovat i nápovědy k jednotlivým funkcím. Je to ale hodně textů, takže postupně

✔ další změny

✔ nově jsou na všech položkách menu, na kterých je najetím myši infobublina, symboly "💬"
   je přidáno mnoho těchto nových tipů
● změněno pořadí výpisů v infobublině a informacích o stopě, název je na prvním místě a tučně (stejně jako nově i u WPT)
✔ do infobubliny stopy je přidána informace o převýšení
● pokud má některá z exportovaných stop přichycené wpt a tyto wpt nejsou vybrány, je v exportu volba přidání těchto wpt do exportu
✔ žluté (a bílé) nevýrazné puntíky průjezdních bodů na nové stopě jsou zvýrazněny červenými křížky (do 125 bodů)
✔ fotografie s GPS mají možnost nepoužít jejich GPS a přiřadit je ke stopě jako fotky bez GPS
● sjednocené zobrazení časových délek s použitím symbolu přesýpacích hodin, což znamená, že se jedná o časový úsek, nikoli o nějaký konkrétní čas
✔ v režimu levého tlačítky myši "body a úseky stopy" přidána možnost smazání kliknutého bodu
   pro mazání jednotlivých bodů stopy, třeba ojedinělých velkých ústřelů do strany, se nemusí stopa převádět do editace
● při najetí na ikonu přepínání mapových vrstev (hlavní menu vpravo nahoře) se zobrazí v ToolTipu aktuální zoom mapy
● v nastavení je možné zvolit, zda se v info okně (bublině stopy/wpt) zobrazí informace o pořadí výběru
● v nastavení je možné zvolit vykreslování info okna (bublina stopy/wpt) vlevo nahoře (nepřekrývá pak stopy uprostřed monitoru...)
● export zachovává ve značce ❮src❯ původní zdroj dat, pokud je v souboru přítomen ❮creator❯ a není to "gpxmapy.cz"
✔ export na pravém kontextu stopy vkládá do názvu souboru datum/čas a nově i název stopy ❮name❯
✔ export z hlavního menu: do názvu souboru se vloží datum/čas a nově počty obsažených trk, rte, wpt
   (nevkládají se názvy ❮name❯, soubory mohou být vícestopé a/nebo kombinované a názvů je více, nelze vložit všechny názvy...)
● změna názvu stopy ❮name❯ je nově stejným způsobem, jako wpt, rovnou vybraný text s možností Enter
● pokud v exporovaných stopách/wpt je informace, že byly předtím uloženy se zaškrtnutím "přidat do souboru vlastnosti stopy/wpt"
   pak je toto zaškrtávací políčko automaticky zaškrtnuto, abychom třeba při přidání WPT do souboru na to nezapoměli, když máme wpt třeba vybarvené...
● zobrazení i segmentů nulové délky je přenazváno na "segmenty nulové délky (časové segmetny)"
   a je to nově samostatná volba, nezávislá na zobrazení standardních segmentů

✘ odebrány OSM mapové podklady

nové REST API Mapy.cz přešlo do ostrého provozu, a pro zvýhodněný tarif na jejich mapové podklady není možné mít na webu jiné mapy
Novinky od 18.5.2023:

✔ předělání zaškrtávátek prodlužování nové stopy / úpravy stopy - na puntíky volby

i pro nováčky je jasné, jak ukončit tvorbu stopy a mít možnost pokračovat

✔ přidání localStorage - web si začíná pamatovat vaše základní volby

pokud web znovu otevřete ve stejném prohlížeči na stejném PC, bude si pamatovat některé volby
tato paměť se smaže, pokud provedete vymazání historie prohlížeče
pamatují se zatím pouze základní volby: jazyk, tlačítka zoom v mapě, měřítko v mapě, dvojnásobné rozlišení map


● možno převést kratší stopy na plán (z původních min 100 bodů stopy je min 10)
● oprava překlepů
● oprava propojení posledního bodu s Route stopou


Novinky od 7.5.2023:

✔ nová stopa jde Routovat - plánovat po cestách/silnicích

můžete skoro neomezeně plánovat - tipy, jak na to jsou přímo v menu nové stopy
omezení se týkají min délky úseku pro plán - 100m - do této vzdálenosti je stopa vždy přímo propojovaná
plánování serverem (API Mapy.cz) neumožňuje všechny typy plánování, které nabízejí přímo Mapy.cz (např. veřejnou dopravou)
výhodou je, že můžete mít načtené svoje stopy, různě třeba vybarvené nebo zprůhledněné a vidíte je jako podklad při plánování!
dále je možné (pravým klikem na červený bod na route úseku) naplánovat daný úsek jiným typem plánování nebo v protisměru
jednotlivý úsek jde i zvolit bez plánu, pak bude jen přímo propojen. Přidávání bodů na tomto úseku zachovává tuto volbu
akceptovat lze i ❮rte❯ stopu, tedy do souboru gpx se uloží průjezdní body a to můžete nahrát do autonavigace
video

✔ převod stopy na plán - je možné body přenést do nové stopy a libovolně upravit

pak teprve poslat body jako plán do Mapy.cz, kde si to můžete uložit a podle toho pustit navigaci
pokud změníte některý úsek na jiný typ plánování, nebo v protisměru, nebo budete mít úsek bez plánu,
tak v Mapy.cz potom bude stopa jiná, protože tam bude nezi všemi body výchozí typ plánu

✔ převod stopy na plán je možné použít jako redukci dat - max. 120 bodů nové stopy

(příprava pro Garmin exporty s Via a ShapingPoint)

✔ přímý export v pravém kontextu

pokud chcete exportovat jednu stopu, nemusíte ji vybírat a pak teprve exportovat
u tohoto exportu ale není možné přidání vlastností stopy do gpx souboru

✔ editační možnosti > "upravit jednotlivé body stopy" - vylepšeno

přidáno ponechání časových značek na posunutých bodech a na přidaných jsou časy rozpočítány

✔ na ❮rte❯ stopě se položka "upravit jednotlivé body stopy" mění na "upravit stopu ❮rte❯"

můžete vytvořit stopu naplánováním z ❮rte❯ stopy
pokud nezaškrtnete Route plánování, můžete ❮rte❯ stopu prostě jen upravit

✔ stránka "aktuálně" se přestěhovala na facebook

prostě aktuální dění už píšu na fb, do hlavní presentační stránky novinky a do diskuzní skupiny to ostatní :)

✔ je možné načítání souborů gpx přímo url odkazem

za https://gpxmapy.cz/index.html se přidá parametr ?&gpx= a za něj url adresa souboru
server, na kterém soubor bude, musí mít povolené CORS (křížové odkazy) pro web gpxmapy.cz
příklad: https://gpxmapy.cz/index.html?&gpx=https%3A%2F%2Fgpxmapy.cz%2Fdata%2Fpriklad.gpx

✘ zrušen reliéf - nové API Mapy.cz ho už nepodporuje

má být v dohledné době přímo součástí mapových podkladů

✔ u rychlých funkcí doplněna informace, že "oříznout konec stopy" lze použít i k převodu času na aktivitu

můžete označit celou stopu a převést tak stopu na aktivitu (stopa musí mít časové značky, nejedná se o tvorbu aktivity)
máte např. stopu nahranou hodinkami a chcete mít v Mapy.cz čas aktivity:
nahrajte gpx nejprve sem, použijte funkci "oříznout konec stopy" a označte celou stopu
přímý export pak naimportujte do Mapy.cz s volbou jako aktivitu
● jak to funguje?: funkce ořez konce stopy identifikuje zastávky a vloží je do exportu jako segmenty
tyto segmenty mají nulovou délku (stejný bod na konci segmentu a na začátku dalšího) - v Mapy.cz (ani jinde) nebudou "chybět" kousky trasy
ale konce/starty segmentů mají rozdílný čas (o čas zastávky); Mapy.cz "přerušení" segmentem nezapočítají do aktivity
stopa tedy bude mít stejnou délku a tvar, ale kratší čas a vyšší průměrnou rychlost (rychlost za pohybu) = aktivita :)


● opraveno: neměnění pořadí překreslení (na vrch / dolů) při výběru přes seznam
● opraveno: export obsahuje stopy a wpt v jejich pořadí vybrání
● opraveno: výběr stop podle podobnosti (neměl správné číslování pořadí výběru)
● opraveno: rozdělení stopy ❮rte❯ vytvoří dvě ❮rte❯, ne jednu novou jako ❮trk❯Novinky od 13.4.2023:

✔ dvojnásobné rozlišení má i základní mapa

v menu přepínání mapových podkladů je na to volba, první dvě mapy - základní a turistická
mohou být v normálním nebo vysokém rozlišení

✔ přidaná vrstva "reliéf"

přes všechny mapové podklady (i OSM) lze přidat reliéf, který velmi zvýrazňuje výškový profil
volba je v menu přepínání mapových podkladů
pro ČR je reliéf dostupný až do max. zvětšení, mimo ČR je to různé, podle dostupnosti podkladůNovinky od 1.4.2023:

✔ nový design webu

celý web je nově naprogramovaný, místo původního API Mapy.cz využívá technologii Leaflet

✔ web gpxmapy.cz má prémiový přístup k novému REST API Mapy.cz

● poděkovaní za to patří týmu Mapy.cz !
● načítání mapových podkladů (dlaždic) je rychlejší
● nové REST API bude déle vyvíjeno, zatímco původní jen dožije...
● turistické podklady jsou v dvojnásobném rozlišení, znatelně kontrastnější než základní mapa

✔ menu je přehledné a mám jeho vzhled plně pod kontrolou

můžu všechny tabulky stylizovat jakkoli, aby to bylo přehledné
okna se samy nezavírají když nemají a jsou libovolně přesouvatelná

✔ celý web je rovnou programován i v angličtině

je možné přidat další jazyky v budoucnu

✔ na všechny změny jsou funkční tlačítka zpět-znovu

nemusíte se bát cokoli udělat, vše lze krok za krokem vrátit
toto v jiném gpx editoru nenaleznete

✔ rychlé funkce

pokud nahrajete jen jednu stopu, objeví se výrazné tlačítko "rychlé funkce"
můžete udělat některé editace, aniž byste museli umět podrobně pracovat s tímto webem
● zkrátit zapomenuté vypnutí stopaře, a to včetně vytvoření aktivity ze zastávek
● vytvořit výřez, třeba když vás Mapy.cz někde nepustí a dělají okliku
● převést stopu na plán - vložit přiměřený počet bodů na stopu a ty poslat do Mapy.cz

✔ nová funkčnost webu: načítání fotografií jpg

načtené fotografie, pokud mají správné datum a čas, si naleznou místo na odpovídajících stopách
pokud mají vloženy přímo GPS souřadnice, nepotřebují ani hledat stopu :)

✔ nejsou nutné žádné redukce zobrazení stop, výchozí je zobrazení stopy ze všech souřadnic

ale jsou možné, pokud máte opravdu hodně stop a pomalejší počítač

✔ je možné částečně web ovládat i v mobilním prohlížeči

přidržení prstu nahrazuje pravý klik
základní kontexty mají v liště možnost přepnutí z levého na pravý klik a naopak